" />
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία: Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Ευρετήριο Μανιταριών
Επιλέξτε κατηγορία:
Όλα Ασκομύκητες Βασιδιομύκητες Ζυγομύκητες Μυξομύκητες
Αταυτοποίητα Θανατηφόρα
Επιλέξτε γράμμα:
Όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Contumyces vesuvianus (F. Brig.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni.

Contumyces vesuvianus (F. Brig.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni.
Το μάλλον συνηθισμένο, μη εδώδιμο Contumyces vesuvianus (F. Brig.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni. (Α-Ν191, C4/1477, FΙ-388, biodiversidadvirtual.org, Η. Πολέμης, Λ Κόττης) που αναφέρεται από την Ιταλία και τη Βόρεια Αφρική καρποφορεί κοπαδιαστά από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο σε αμμώδεις, χορτώδεις θέσεις, συχνά ανάμεσα σε βρύα, σε ξέφωτα και βοσκοτόπια και παράγει μικρά ομφαλοειδή βασιδιώματα με κυρτό έως επίπεδο με πιεσμένο κέντρο, αδιαφανές ή αμυδρώς γραμμωτό και υγροφανές σε υγρό καιρό, πορτοκαλί ή πορτοκαλοκόκκινο καπέλο (0,5-2 εκ, διάμ.), λεπτά, αραιά, κατερχόμενα, λευκά, λευκοκρέμ, κιτρινοκρέμ ή σολομόχρωμα ελάσματα, κυλινδρικό, σχεδόν λείο, κιτρινοπορτοακλί, πιο ανοιχτόχρωμο από το καπέλο πόδι (0,5-2 x 0,1-0,15 εκ.), λευκωπή έως ρόδινη σάρκα, απροσδιόριστη μυρωδιά και γεύση, ελλειπτικά έως υποκυλινδρικά (Α-Ν), λεία, λεπτότοιχα βασιδιοσπόρια ((7,5) 9-10 (12,75) x (4,5) 5-6 (7,9) μm, C: 7,5-10 x 4,5-6 μm, Α-Ν, FΙ: 8-12 x 4,5-5,5 μm, Κ: (8,2) 9-12 (12,75) x 5,1-7,5 (7,9) μm), Η. Πολέμης: (8) 9-13 x 4,8-6,5 (7,5) μm, Λ Κόττης: (7,9) 9,2-11,3 (12) x (4,4) 5,2-6,8 (7,3)μm, biodiversidadvirtual.org: 10-12 x 5-6 μm, Ι-, 4σπορα, ροπαλόμορφα βασίδια (30-45 x 8-10 μm), ατρακτόμορφα, λιγοστά, άτρακτόμορφα, λεπτότοιχα, ραμφοφόρα, οξύληκτα κυστίδια (40-60 x 6-7,5 μm), πιλοδερμίδα τύπου δερμίδας, με κρουστώδη εξωτερική χρωστική και παρόμοια (με τα υμενιακά κυστίδια) πιλοκυστίδια και παρόμοια (με τα υμενιακά κυστίδια) καυλοκυστίδια. Κρίκοι παρόντες. Πηγή: Γιώργου Κωνσταντινίδη: αδημοσίευτο αρχείο


©2016 - 2020 MycoHellas.gr