Όροι Χρήσης 

Δεν υπάρχει κανόνας διάκρισης των φαγώσιμων μανιταριών από τα δηλητηριώδη. Δεν είναι ασφαλής η ταυτοποίηση μανιταριών μόνο με τη βοήθεια φωτογραφιών ή κειμένων που περιγράφουν τα μανιτάρια.

Όποιος θέλει να καταναλώνει άγρια, αυτοφυή μανιτάρια, θα πρέπει να μάθει ο ίδιος να αναγνωρίζει με βεβαιότητα κάποια από αυτά, να γνωρίζει με σαφήνεια τις διαφορές από παραπλήσια σε εμφάνιση είδη και -επιπλέον- να γνωρίζει ποια είναι τα θανατηφόρα είδη, τα οποία πρέπει να αποφεύγει. Εάν δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι για την ορθότητα της ταυτοποίησης ενός εδώδιμου μανιταριού, ΔΕΝ καταναλώνουμε άγρια, αυτοφυή μανιτάρια. Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη για την κατανάλωση μανιταριών την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο καταναλωτής.