Δηλητηριάσεις από μανιτάρια - Γενικές οδηγίες

 
Αρκετά μανιτάρια δεν τρώγονται λόγω της φελλώδους, ξυλώδους ή δερματώδους σύστασης, λόγω της πικρής ή καυστικής γεύσης, της δυσάρεστης γεύσης ή των μικρών διατάσεών τους. Αρκετές δεκάδες είναι τοξικά (δηλητηριώδη), ενώ 50 περίπου είδη -σε παγκόσμιο επίπεδο- είναι θανατηφόρα.

Επειδή μερικά άτομα παρουσιάζουν αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποια ή σε όλα τα μανιτάρια, καλό είναι, όσοι δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ μανιτάρια, να αρχίζουν τη δοκιμή της ανθεκτικότητάς τους με μικρές ποσότητες, που σταδιακά θα αυξάνουν, όσο δεν εμφανίζονται δυσάρεστα συμπτώματα.

Αν μετά από κατανάλωση μανιταριών εμφανιστούν συμπτώματα δηλητηρίασης, πρέπει να ζητηθεί άμεσα εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια. Είναι σκόπιμο να προκληθεί εμετός, αν αυτό δεν έχει ήδη συμβεί, για την ταχύτερη δυνατή απομάκρυνση των τοξινών. Παράλληλα πρέπει να αναπληρώνεται η απώλεια ύδατος και ηλεκτρολυτών και να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά διεγέρσεις, κράμπες, σπασμοί ή κυκλοφορικά προβλήματα.

Η ταυτοποίηση του είδους του μανιταριού που προκάλεσε την δηλητηρίαση θα προσδιορίσει και τη θεραπεία που θα εφαρμοστεί. Για την ταυτοποίηση θα χρειαστεί να εξεταστούν, από έναν έμπειρο μανιταρογνώστη, απορρίμματα ή υπολείμματα των μανιταριών που καταναλώθηκαν καθώς και απορρίμματα ή υπολείμματα του γεύματος.

Ο αριθμός τηλεφώνου του Κέντρου Δηλητηριάσεων στην Ελλάδα είναι το: 210 7793777

(Copyright: Γιώργος Κωνσταντινίδης: Μανιτάρια της Ελλάδος, οδηγός τσέπης, 2020, αυτοέκδοση)