Κουίζ-τεστ με θέμα το μανιτάρι
Ειδήσεις / Ειδήσεις

Κουίζ-τεστ με θέμα το μανιτάρι

Παρουσιάζονται κάποια κουίζ-τεστ με θέμα το μανιτάρι. Κάθε σύνδεσμος είναι και ένα διαφορετικό κουίζ. Σκοπός αυτών, μέσω αυτής της ψυχαγωγικής δραστηριότητας, είναι ο χρήστης να ελέγξει σύμφωνα με τα στοιχεία που του παρουσιάζονται, τις γνώσεις του, να διασταυρώσει όπου χρειάζεται τις πληροφορίες, για να λύσει τις οποιαδήποτε απορίες του δημιουργηθούν. Δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση την ορθή διαδικασία αναγνώρισης των μανιταριών. Ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι η ενδελεχή μελέτη των χαρακτηριστικών τους, μέσα από τις επισκέψεις στους βιοτόπους τους καθώς και η μελέτη εξειδικευμένων συγγραμμάτων.

Mycolesson 1

Mycolesson 2

Mycolesson 3

Mycolesson 4

Mycolesson 5

Mycolesson 6

Mycolesson 7

Mycolesson 8

Mycolesson 9

Mycolesson 10

Mycolesson 11

Mycolesson 12

Mycolesson 13